Garantie

Op onze producten wordt een garantie gegeven van 10 jaar, onder de navolgende garantiebepalingen:

 

Voor gebreken, welke op grond van fabrieks- of materiaalfouten binnen 10 jaar gerekend vanaf de datum van levering aan onze producten ontstaan, houden wij ons verantwoordelijk.

Voor beschadigingen als gevolg van force majeur, onachtzaamheid of onjuist onderhoud, foutieve montage, het niet inbouwen van voorgeschreven beveiligingsapparaten, dan wel indirect ontstane beschadigingen, zijn wij niet verantwoordelijk.

Garantieaanspraken kunnen wij slechts erkennen, indien ons het betreffende gebrek onmiddellijk na vaststelling, en voordat met het herstel hiervan wordt begonnen ter kennis komt.

Deze garantie beperkt zich tot het vervangen van materialen.

 

Voor de HPU (High Performance Unit) geldt een garantieduur van 2 jaar.