Stralingspanelen

Betherma stralingspanelen worden gebruikt voor het van bovenaf verwarmen van ruimtes met een hoogte van 3 tot 30 meter.

Betherma stralingspanelen staan 70 tot 80% van hun warmte af in de vorm van warmtestraling. De overige warmte wordt afgegeven aan de lucht rondom de panelen door middel van convec-tie. Warmtestraling is een eigenschap van alle voorwerpen, ongeacht hun temperatuur en oppervlaktestructuur. De warmtestraling van Betherma stralingspanelen wordt pas omgezet in thermische energie wanneer deze een voorwerp of lichaam raakt.

Betherma stralingspanelen zijn gemaakt van 1 mm dik aluminium plaatmateriaal, dat aan de randen is gevouwen voor extra stabiliteit en warmte-isolatie. De hoogte van de panelen is 45 mm. Binnenin de panelen lopen buizen van precisiestaal, met een dikte van 1 inch (DIN 2440). Deze zijn geplaatst in goten, waardoor ze zo dicht mogelijk tegen de stralingsplaten liggen. Dit resulteert in uiterst effectieve warmteoverdracht en daardoor in uitstekende warmteafgifte.